JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Meerwaarde

Door zijn unieke eigenschappen kan de JRS-Motor veel toegevoegde waarde leveren.

 

  Milieuvriendelijk  

Door gebruik te maken van de 4e-Generatie Biobrandstof is de totale keten CO2-Negatief. De CO2 die vrijkomt door de verbranding van biobrandstof zit in een gesloten Carbon / CO2 cyclus, dus CO2 - Neutraal,

Milieuvriendelijk

De CO2 die vrijkomt bij de productie van biobrandstof d.m.v zogenaamde “post-combustion processes” kan gerecycled worden (grondstof voor andere producten) of opgeslagen.

 

  Multifunctioneel  

Het concept is multifunctioneel en modulaire van opbouw. Een basismodule met verschillende submodules. Doordat deze veelvuldig te combineren zijn, ontstaan een veelfout van functionaliteiten.

Multifunctioneel

  Eenvoudig verschaalbaar  

Het concept is eenvoudig verschaalbaar. Verschaalbare basismodules welke eenvoudig op verschillende manieren te koppelen zijn. Hierdoor is een eenvoudig een groot vermogensbereik te realiseren.

Eenvoudig verschaalbaar

  Toegevoegde waarde  

De toegevoegde waarde wordt bepaald door de verschillende toepassingen te beoordelen op de volgende criteria:

  1. Mate van toepasbaarheid,
  2. Toegevoegde waarde binnen bestaande toepassingen,
  3. Toegevoegde waarde ten gevolge van spin-off-innovations.

En voor de marksegmenten:

  1. Transport,
  2. Huishoudens,
  3. Industrie,
  4. Energie.
JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close