JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Vergelijking

De belangrijkste spelers op de markt voor energie omzettingsystemen zijn de; Otto-motor, Diesel-motor, Hybride-motor, Elektro-motor, Stirlin-motor en de Brandstofcel. Om te kunnen beoordelen hoe de JRS-Motor presteert t.o.v. deze technologieën, worden ze onderling beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Totaal rendement;
  2. WTW GHG-Emissies;
  3. Specifiek vermogen;
  4. Vermogens dichtheid;
  5. Specifieke kosten;
  6. Levensduur;
  7. Comfort;
  8. Onderhoud;
  9. Toegevoegde waarde.

Concept-vergelijking

In bovenstaande grafiek zijn de verschillende waarden voor de eigenschappen als percentage van de “best in the class” uitgezet. De verschillende waarden zijn gevonden in de literatuur en hebben per eigenschap een grote spreiding (de gemiddelde waarde is aangehouden). De Diesel-motor en de JRS-Motor maken gebruik van 2e, 4e-Generatie Biobrandstof, de Electro-motor van EU-Stroommix.

Ten opzichte van al deze concurrerende technologieën levert de JRS-Motor significante voordelen op het gebied van onder andere: rendement, emissies, specifiek vermogen, specifieke kosten en vermogensdichtheid.

Wanneer de JRS-Motor uiteindelijk gebruik gaat maken van de 4e-Generatie Biobrandstof en dan wordt vergeleken met de Elektro-Motor (met wind of zon als energiebron), dan is de CO2-Balans van de Elektro-Motor op zijn best CO2-Neutraal. Die van de JRS-Motor zal daarentegen CO2-Negatief zijn.

Als een vergelijking (m.b.t. gewicht, volume en opladen/tanken)wordt gemaakt tussen de Elektro-motor, Brandstofcel en JRS-Motor en de concepten gebruikt worden in een mobiele toepassing met een actieradius van 500 km ontstaat het volgende beeld.

 

  Gewicht  

Gekeken naar het totale aandrijfsysteem blijkt dat het gewicht bij de Electro-motor (916 Kg) en Brandstofcel (457 Kg) respectievelijk ca. een factor-5, factor-2,5 groter zijn dan bij de JRS-Motor (182 Kg).

 

  Volume  

Alleen gekeken naar het volume benodigd voor de energie + de opslag daarvan blijkt dat het volume bij de Electro-motor (670 l) en Brandstofcel (260 l) respectievelijk ca. een factor-22, factor-8,5 groter zijn dan bij de JRS-Motor (30 l).

 

  Opladen/tanken  

Het opladen/tanken van een Elektro-voertuig (60…360 min) en Brandstofcel-voertuig (3 min) duurt respectievelijk ca. een factor-30…180, factor-1,5 langer ten opzichte van het tanken bij een JRS-voertuig (2 min).

Als de vergelijking wordt gemaakt tussen de Brandstofcel, Elektromotor en JRS-Motor en de concepten gebruikt worden in een mobiele toepassing, dan blijkt dat de voordelen van de JRS-Motor op het gebied van onder andere; specifiek vermogen, specifieke kosten en vermogensdichtheid alleen maar verder toenemen.

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close