JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Ambitie

  Kernwaarden  

Het denken en handelen van JRS-Systems is verankerd in vier kernwaarden;

  • Integriteit,
  • Visie,
  • Dicipline,
  • Passie.

  Filosofie  

JRS-Systems gelooft dat een bedrijf er is om mensen te dienen en dat het verantwoordelijkheid moet nemen voor het geheel. Elke beslissing en elke actie zal in het licht van die verantwoordelijkheid gezien moeten worden.

 

  Missie  

Het ontwikkelen en wereldwijd exploiteren van een innovatief verbrandingsmotorconcept, teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de wereldwijde ecologische problemen.

JRS-Motor

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close