JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Disclaimer

Algemeen

Dit is de disclaimer behorende bij de gehele website (http://www.jrs-systems.nl en www.jrs-systems.com) van JRS-Systems B.V. (hierna te noemen JRS-Systems) JRS-Systems B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08101560. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. JRS-Systems tracht deze informatie inhoudelijk juist en actueel te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden.

JRS-Systems is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar verwezen en/of gelinkt wordt.

Auteurs- en eigendomsrechten

Op de inhoud van de website en de daarin opgenomen informatie en teksten geldt een auteursrecht van JRS-Systems. Het is niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JRS-Systems.

Op deze website worden merk- en productnamen genoemd. Deze namen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar. Privacy verklaring De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De door u aan ons verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie, uw verzoek om deelname aan een training, etcetera. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens indien dit wettelijk vereist is. U kunt ons echter op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Links naar externe sites

Op de website van JRS-Systems bevinden zich links naar externe websites. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. JRS-Systems kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close