JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

JRS-Motor

De JRS-Motor is een nieuw concept verbrandingsmotor. Het is een multifunctioneel en modulair concept en is gebaseerd op de uitgangspunten van de circulaire-economie.

Het totaalrendement is een factor-2 groter dan dat van de Ottomotor. Het specifiek vermogen en vermogens-dichtheid zijn een factor 4 … 8 groter dan dat van de Ottomotor. Het is een "Multi-Fuel" concept en daardoor direct toepasbaar in bestaande toepassingen. Het is geschikt om de transitie naar CO2-negatieve energie te faciliteren.

JRS-Motor

Het concept is breed toepasbaar ((micro-)warmtekrachtkoppeling, motorfietsen, auto’s, generatoren, vliegtuigen, etc.).  De voordelen voor bestaande toepassing liggen voornamelijk op het gebied van; rendement, emissies, gewicht, volume, etc.

TNO heeft een positieve technische- en economische evaluatie van het concept uitgevoerd en het concept is wereldwijd patententeerd (Europa, Amerika, Japan, etc.).

 

  Verdienmodel  

De JRS-Motor wordt (in vorm van licentie-contracten) aangeboden op de markt.

 

  Laatste nieuws  

15-04-13 : Artikel Aftersales Magazine

Hans Roelofs ontwerpt nieuw motorprincipe

Een artikel over de JRS-Motor verscheen onder deze titel in het Nederlandse magazine "Aftersales Magazine”.

19-01-10 : Artikel JRS-Motor in AMT

JRS-Rotatiemotor: kansrijke Nederlandse vinding?

Onder deze titel is in de nieuwsbrief en op de website van Auto & Motor TECHNIEK een artikel verschenen over de JRS-Motor.

28-03-09 : "Fit and Check" test

"Fit and Check" JRS-Motor is gereed

Met een vertraging van 1-jaar wordt de eerste "Fit And Check" test uitgevoerd op de JRS-Motor.

15-07-08 : Testovereenkomst HAN

Testovereenkomst met HAN-Automotive

Voor het testen wordt met de HAN-Automotive te Arnhem een overeenkomst gesloten.

Kortom met de JRS-Motor kan in potentie door gebruik te maken van de 2e-, 3e- en 4e- Generatie Biobrandstof op economisch verantwoorde wijze, in korte tijd grote ecologische voordelen worden gerealiseerd die minimaal vergelijkbaar zijn met de concurrerende technologieën, maar dan met minder inspanning en risico’s.
JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close