JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Omgeving

  Economische ontwikkelingen  

Ons huidig economisch groeimodel werkt niet meer. Het gaat uit van een onuitputtelijke bron van grondstoffen. Het vernietigd de ecologie die ons; zelfbewustzijn, gezondheid, en rijkdom geeft.

Circulaire-economie

Daarnaast is de belofte van een circulaire-economie groot. Het bestaat uit 2-kringlopen; een kringloop van technische materialen en een kringloop van biologische materialen. Technische producten zijn gemaakt om opnieuw gemaakt te worden. Biologische producten kunnen natuurlijke systemen weer veilig verrijken.

 

  Ecologische ontwikkelingen  

Er is gebleken dat de brandstof- en grondstof hoeveelheden beperkt zijn en de voorraden binnen afzienbare tijd uitgeput zullen raken en dat de milieu vervuiling steeds dramatischer vormen aanneemt.

Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het klimaat verandert door menselijke invloed. Er is een omvangrijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen nodig om het tempo van de klimaatverandering voldoende te temperen. Maar terwijl het totale wereldemissievolume van CO2 sterk moet dalen, verwacht men juist een sterke stijging ervan als gevolg van welvaartstoename en bevolkingsgroei.

 

  Technologische ontwikkelingen  

Waterstof en elektriciteit zijn energie dragers. Als energiebronnen kunnen wind en de zon worden gebruikt. De kans dat men met windmolens of zonnecellen “winners” heeft geselecteerd lijkt echter gering. Ook Oliemaatschappij Shell zal voorlopig niet of nauwelijks meer investeren in alternatieve bronnen als wind-, zonne- en waterstofenergie. “De kosten wegen simpelweg niet op tegen de baten”. Het olieconcern zal zich op het alternatieve vlak richten op biobrandstoffen en de opslag van kooldioxidegas CO2.

De ontwikkeling van 2e-, 3e-, en 4e-Generatie Biobrandstof opent nieuwe veelbelovende perspectieven voor het leveren van een bijdrage voor het oplossen van genoemde problemen:

  1. “Bio-energie kan zonne-energie omzetten in vloeibare brandstof”,
  2. “Bio-energie kan de uitstoot van broeikasgas-emissies verminderen",
  3. “Bio-energie kan ecologische rampen herstellen”,
  4. “Bio-energie kan een economische depressie doen herleven”,
  5. “Bio-energie kan de keuzevrijheid van energie vergroten”.

Algae Biofuel

Alleen het gebruik van Bio-energie is geschikt voor het concept van Carbon-Negatieve energie. Alle andere Renewables (wind, zon, ect.) zijn op hun best CO2-Neutraal, maar in de praktijk CO2-Positief. 4e-Generatie Biobrandstoffen daarentegen zijn CO2-Negatief en verwijderen historische CO2 uit de atmosfeer:

“Het zijn hulpmiddelen om ons vuile verleden schoon te maken ”.

Carbon Footprint

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close