JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Thermodynamische

  PV-Diagram  

De interne verbrandingsmotor is thermodynamisch te beschrijven. In het PV-Diagram zijn de Otto-motor en de JRS-Motor beschreven:

PV-Diagram

Otto-motor

In het PV-Diagram worden 3-kring processen onderscheiden, namelijk:

  1. Theoretisch proces (BLAUW, punten: 20, 21, 24, 25 (oppervlak-A),
  2. Werkelijk proces (GROEN, punten: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (oppervlak-B),
  3. Pompverlies proces (GROEN, punten: 1, 2, 10 (oppervlak-C).

JRS-Motor

In het PV-Diagram worden 3-kring processen onderscheiden, namelijk:

  1. Theoretisch proces (BLAUW, punten: 20, 22, 23, 18 (oppervlak-A),
  2. Werkelijk proces (ROOD, punten: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (oppervlak-B),
  3. Pompverlies proces (ROOD, punten: 11, 12, 19 (oppervlak-C).

  Thermodynamisch verliezen  

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de arbeidsslag (uitlaatgassen verlaten bij atmosferische druk de uitlaatpoort).

Maatregel-01

De brandstof wordt direct ingespoten in een groot aantal minuscule bolvormige verbrandingskamers waardoor een zeer hoge compressieverhouding mogelijk is en zelfontbranding plaats vindt.

Maatregel-02

Door het groot aantal minuscule bolvormige verbrandingskamers geschied de warmte toe- en afvoer bij nagenoeg constant volume. Daarnaast treden er geen kortsluitverliezen op en is er op elk gewenst moment een optimaal mengsel (homogeen verneveld met λ = 1) beschikbaar.

Maatregel-04

De warmteverliezen worden beperkt door isolatie van de minuscule bolvormige verbrandingskernen (hot-spots) door middel van omringende lucht, thermische isolatie van de motor en minimale inwendige turbulenties.

Maatregel-07

Daarnaast komt de inlaatkamer niet in aanraking met hete verbrandingsgassen en de kamer wordt in tegenstelling tot de rest van de motor niet geïsoleerd maar gekoeld. Hierdoor blijven de inlaatgassen koel, waardoor het volumetrisch rendement goed blijft en negatieve arbeid voorkomen wordt.

Maatregel-08

Ook de lekverliezen zijn tot een minimum beperkt. Hierdoor zijn de thermodynamische verliezen minimaal.

De pompverliezen worden voorkomen doordat de vermogensregeling niet door het smoren van de gassen in het inlaatkanaal plaatsvindt, maar door variatie van het aantal verbrandingskamers dat wel/niet direct ingespoten wordt.

Directe brandstofinspuiting

Daarnaast vindt er een storingsvrije in- en uitstroom (geen kleppen, optimale kanaalvorm, etc.) plaats. Het theoretisch ideaal (in- en uitstroom van gassen bij atmosferische druk) wordt hiermee benadert.

Storingsvrije in- en uitstroom

Uit bovenstaande beschrijving kan worden afgeleid dat het concept naar alle waarschijnlijkheid minimale thermodynamische verliezen heeft.

Informatie

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close